Agri Lab AB

Kemisk Analys Inom Jordbruk

Agri Lab är ett ledande lantbrukslab som utför analyser inom lantbruk. Vi startade vår verksamhet 2004 och vi har personal med över 30 års erfarenhet inom branschen. Idag har vi 15 anställda som dagligen jobbar med foderanalyser, jordanalyser, spannmålsanalyser etc.

Vi befinner oss i våra egna lokaler som vi byggde 2013 anpassat till vår verksamhet.

Beställningssedel markkartering

Beställningssedel Grovfoder Häst

Beställningssedel Grovfoder Idisslare

Besällningssedel Kornfördelningsdiagram

Beställningssedel Trädgård

Beställningssedel Gödsel